www.xaviercorretger.cat - Tel. 972 20 19 21

Dedicats a la visió, compromesos a cuidar-la.

Serveis

Mida del text A A A

· Què és l'Ambliopia o ull gandul?

L´ambliopia o ull gandul és el problema o deficiència visual més freqüent en nens de menys de 6 anys, afectant el 2 o 3% d´aquests. Per a veure-hi com cal, l´ull i el cervell han de treballar junts. Després que la llum entri a l´ull els senyals nerviosos que viatgen a través del nervi òptic envien les imatges visuals al cervell. L´ambliopia o “ull gandul”, com s´anomena freqüentment és el terme mèdic utilitzat quan la visió en un ull és reduïda perquè els senyals cap a l´ull i el cervell no estan ben sincronitzats. L´ull ambliop sembla normal i té la capacitat per a veure-hi, però no obstant això, el cervell afavoreix la visió de l´ull sa. Si no es tracta a l´infantesa l´ambliopia pot donar lloc a una visió defectuosa permanent quan el pacient és adult, i és la causa més freqüent de dèficit visual monocular (en un ull) en nens, joves i adults de mitjana edat.

· Quina és la causa de l'Ambliopia?

L´ambliopia pot aparèixer per qualsevol patologia que pugui afectar el desenvolupament visual normal o l´ús dels ulls, com quan un ull és més hipermetrop, miop o té més astigmatisme que l´altre. L´estrabisme, un desequilibri en la posició dels dos ulls, també pot ser-ne una causa.

· Quins són els símptomes?

Els símptomes de l´ambliopia poden ser molt lleus o absents o incloure girar un ull, visió borrosa, tancar un ull al mirar, afavorir la visió d´un ull respecte l´altre i una tendència a copejar-se amb les coses. També pot manifestar-se en forma de maldecaps per la fatiga o cansament ocular.

· Com es diagnostica?

Durant els primers nou anys de vida, el sistema visual es desenvolupa molt ràpidament. El seu oftalmòleg pot determinar amb una exploració ocular general si el pacient pateix ambliopia. El tractament de l´ambliopia és molt més efectiu abans dels sis anys, fet que fa que el diagnòstic precoç d´aquesta alteració sigui extremadament important.

· Quines són les opcions terapèutiques?

El tractament de l´ambliopia serà més efectiu quan abans es faci. Consisteix a fer servir l´ull del nen amb menys visió i té dos objectius: 1º Recuperar la màxima visió 2º Mantenir aquesta recuperació.
Les opcions terapèutiques inclouen la prescripció d´ulleres, si calen, i l´oclusió amb pegats directament sobre l´ull bo per un període de setmanes o mesos per ajudar a la part del cervell que estimularà el desenvolupament de la visió a l´ull gandul. Ocasionlament es pot utilitzar gotes d’atropina (que paralitza la capacitat d'enfocar bé) a l’ull bo.

·Pot tractar-se l'ambliopia en adults?·

Durant els primers sis a nou anys de vida el sistema visual es desenvolupa molt ràpidament, realitzant connexions molt complicades entre l´ull i el cervell
Els estudis per a tractar l´ambliopia en adults son molt limitats en aquests moments i els investigadors son poc optimistes en les possibilitats d´èxit en aquests casos.

·RECORDI·

El tractament precoç aconseguirà millors resultats
El tractament de recuperació serà variable en funció del grau d´ambliopia.
No podem oblidar el tractament de consolidació de la milloria obtinguda.
El nen haurà de ser controlat periòdicament i amb la freqüència necessària fins als 12 anys d´edat.
La seva col.laboració com a pares serà fonamental. L´èxit del tractament en un 90% és a les seves mans, seguint correctament les pautes ordenades pel seu oftalmòleg.
L´èxit serà més gran quan més petit sigui el nen i quan millor sigui l´agudesa visual abans de l´inici del tractament.

Gran Via Jaume I. 29 4rt - 1ª (17001) GIRONA Tel. 972 20 19 21
info@xaviercorretger.cat  |  avís legal  |  política de privacitat  |  política de cookies  |  enllaços d'interès  |  crèdits